Projecten

Groot Ecobouw richt zich voornamelijk op het bouwen met duurzame producten, duurzame materialen en innovatieve nutsvoorzieningen.

Energieneutrale wooneenheid in bestaand herenpand (Amsterdam)

Een nul op de meter-project om trots op te zijn. Grootecobouw heeft het bouwconcept en energieconcept voor de renovatie van twee woningen in een bestaand herenpand aan de Zacharias Jansestraat in Amsterdam opgesteld. Tevens voerde Grootecobouw controles uit op de uitvoering ervan.    Dit is een energieneu...

Notweg Bergen

Nieuwsgierig naar een mooi voorbeeld van een ‘nul op de meter-project’? Lees dan hier het verhaal over het nieuwbouwproject van de familie Anbeek aan de Notweg in Bergen. Groot Ecobouw en begeleidt de bouw die eind 2016 is gestart en tot medio 2017 doorloopt.   Deze woning wordt gebouwd met een Nul-op-de-meter...

Meent 2.0: Grootste zonnedak van Noord-Holland

Mooi nieuws. Het dak van sportcomplex De Meent in Alkmaar is verrijkt met 1716 zonnepanelen. De Meent heeft nu het grootste zonnedak van Noord-Holland met het grootste vermogen en rendement.  Cees Groot van Grootecobouw zorgde namens de gemeente Alkmaar voor de SDE subsidieaanvraag voor project Meent 2.0. Daarnaast berekende Cees de ...

Nieuwbouwhuis Aardenhout

Cees Groot van Grootecobouw was nauw betrokken bij de bouw van een duurzaam- en energiezuinig nieuwbouwhuis in Aerdenhout. Hij gaf bouwadviezen en was verantwoordelijk voor de bouwbegeleiding en de inzet van duurzame materialen.   Het woonhuis is eigendom van de familie Philipsen en staat op een kavel van 1000 m2.   ...

Zonnedak van der Oord

Cees Groot initieerde het project Zonnedak Van der Oord in Egmond aan den Hoef. Ook startte hij het project op. Zonnedak Van der Oord is een dak met zonnepanelen die de inwoners van Egmond, Bergen, Heiloo en Alkmaar kunnen gebruiken om stroom op te wekken voor eigen gebruik. De bouw hiervan start in maart 2015.   Cees Groot maakt...

Nieuw bouwlust, een erf met perspectief

Nieuw Bouwlust in Anna Paulowna bestaat uit 3 energieneutrale woningen. Het betreft een monumentale boerderij uit 1875 en twee nieuwe woningen op het erf van de boerderij. Cees Groot van Groot Ecobouw gaf bouw- en renovatie-adviezen. Ook was hij verantwoordelijk voor een energieneutraal bouwconcept en de toepassing van ecologische dampopen bo...

Renovatie Adriaan Roland Holstschool te Bergen

Cees Groot vervulde een rol bij de bouw van de spliternieuwe en bijzondere hal en een dakrenovatie met zonnepanelen van De Adriaan Roland Holstschool in Bergen (de Vrije School). Deze renovatie was in mei 2014 afgerond.  Cees Groot vervulde een adviserende rol ten aanzien van de serre die gebouwd is, met een volledig dak van glas....

De Schelphoek: een duurzame woonwijk

Cees Groot van Groot Ecobouw droeg bij aan de totstandkoming van De Schelphoek, een woonwijk aan de rand van de historische binnenstad van Alkmaar. Hij werkte mee aan de besluitvorming en de planning en was verantwoordelijk voor de begeleiding van het project. Voor het bouwen van deze fraaie woonwijk is in 2006 een energievisie opgesteld ...

Zonneweide Vogelenzang

Het waterbedrijf Waternet wil de komende jaren ‘vergroenen’ door eigen zonneparken te bouwen. Het eerste pilotproject van 135 kWp startte recent bij de drinkwaterproductielocatie Leiduin in Vogelenzang (gemeente Bloemendaal). Cees Groot verzorgde hierbij de gehele aanbesteding voor Waternet. Tevens is hij verantwoordelijk voor de ...

Duurzame Renovatie Potgieterschool

De gemeente Amsterdam (Stadsdeel West) koos het monumentale schoolgebouw van de Potgieterschool in Amsterdam als voorbeeldproject voor een duurzame renovatie van monumentale panden in Amsterdam. Dat gebeurde in 2009. Cees Groot vervulde hierin een rol als inhoudelijk technisch adviseur. Cees Groot kwam met een pakket duurzame maatregelen...

Zonneweide Bergen NH

Grootecobouw in Egmond aan den Hoef begeleide voor de gemeente Bergen de ruimtelijke procedure ten behoeve van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van de Zonneweide Bergerweg in Bergen (NH). De zonneweide is een intitiatief van Bergen Energie en gemeente Bergen-NH . De zonneweide is een grootschalige zonnestroominstallatie waarin 56...

De Houthaven Amsterdam: 100% Klimaatneutraal

Cees Groot van Groot Ecobouw nam het initiatief voor klimaatneutraal bouwen van de eilandenwijk de Houthaven in Amsterdam. Ook was hij verantwoordelijk voor het duurzaamheidsprogramma en de besluitvorming. Daarnaast begeleidt hij CPO-groepen en ontwikkelaars naar een klimaatneutrale situatie en toetst hij de plannen. Ook wordt gewerkt aa...

Ecoproject de Weidjes

Cees Groot was initiatiefnemer en projectleider van de Eco-office in Egmond aan den Hoef. Ook was hij verantwoordelijk voor de bouwbegeleiding van dit energieneutrale gebouw. Door een goede samenwerking tussen de bedrijven die gebruikmaken van het gebouw en de eco-vriendelijke opzet van het project, liggen de gezamenlijke kosten laag. ...

Passiefhuis Phoebes Shaw

Groot Ecobouw speelde een belangrijke rol in de aanloop naar de bouw van Passief huis 'Phoebe's Shaw' in East Sussex (Engeland). Het bedrijf stelde een uitgebreid duurzaam advies op. Cees Groot adviseerde hierover na overleg met architect en opdrachtgevers. Passief huis Phoebe's Shaw is een duurzaam renovatieproject. ...

Pilotproject Tuinhuis E+

Cees Groot van Grootecobouw bouwde zijn tuinhuis in Egmond aan den Hoef volledig duurzaam. Hij deed dat geheel in eigen beheer. De Egmonder bedacht het gebruikte energie- en bouwconcept zelf. Later gebruikte hij hetzelfde concept bij de bouw van zijn energieleverende bedrijfsverzamelgebouw Ecoproject De Weidjes. Het tuinhuis (pilotproje...

Zon op MKB - Midden Klein Bedrijf

Grootecobouw initieerde eind 2012 het project 'Zon op MKB'. Ondernemers die zonnenpanelen willen aanschaffen, krijgen hulp bij het uitzoeken van fiscale voordelen en het maken van een offerte. Grootecobouw ontwikkelde een speciaal rekenmodel voor het maatwerkadvies. Het rekenmodel geeft inzicht in de investering, het vermogen, de...