De Houthaven Amsterdam: 100% Klimaatneutraal

Cees Groot van Groot Ecobouw nam het initiatief voor klimaatneutraal bouwen van de eilandenwijk de Houthaven in Amsterdam. Ook was hij verantwoordelijk voor het duurzaamheidsprogramma en de besluitvorming. Daarnaast begeleidt hij CPO-groepen en ontwikkelaars naar een klimaatneutrale situatie en toetst hij de plannen. Ook wordt gewerkt aan het 100% klimaatneutraal maken van de openbare ruimte en de configuratie van het Smart Grid  (Slim net), gekoppeld aan oplaadpunten voor elektrisch vervoer.

Op een plek waar vrachtschepen uit de hele wereld een eeuw geleden hun boomstammen losten, verrijst de komende jaren een aantrekkelijke eilandenwijk waar Amsterdammers weer kunnen wonen aan het water; de Houthaven. Het noordelijk deel van de Spaarndammerbuurt verandert dit decennium in zeven groene, autoluwe wooneilanden met circa 2.000 woningen en ruim 70 woonboten. De gemeente, collectieven, particulieren en ontwikkelaars hebben samen afgesproken dat de Houthaven een 100% klimaatneutrale wijk moet worden. 

In de Houthaven wordt milieuvriendelijk gebouwd, met extra aandacht voor energie- en materiaalgebruik. De gehele energiebehoefte in de Houthaven wordt duurzaam opgewekt. De Houthaven dient hierbij als voorbeeldproject voor de ambitie om vanaf 1 januari 2015 in Amsterdam overal 100% klimaatneutraal te gaan bouwen.

Energiebesparing
Om dit te bereiken, wordt gebruikt gemaakt van ‘trias energetica': een veelbelovend pakket aan energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen. Deze bestaand uit duurzaam casco, duurzame warmte- en koude voorziening en zonne-energie. De Houthaven wordt aangesloten op het warmte- en koudenet van Westpoort warmte en de resterende vraag wordt duurzaam opgewekt met zonnepanelen. Ook het energieverbruik van de openbare ruimte wordt op locatie duurzaam opgewekt met zonnepalen.

De Houthaven behoort tot één van de 10 excellente gebieden in Nederland waarvoor de aangescherpte bouwbesluiteisen 2020 gelden. Voor het project is een Europese subsidie toegekend van 1,9 miljoen euro.