Ecoproject de Weidjes

Cees Groot was initiatiefnemer en projectleider van de Eco-office in Egmond aan den Hoef. Ook was hij verantwoordelijk voor de bouwbegeleiding van dit energieneutrale gebouw. Door een goede samenwerking tussen de bedrijven die gebruikmaken van het gebouw en de eco-vriendelijke opzet van het project, liggen de gezamenlijke kosten laag.

De Eco-office is gevestigd aan de Lamoraalweg 82. Het biedt een proffesionele vergaderruimte, die duurzaam is ingericht. Het gebouw biedt de nodig voorzieningen, zoals internet, een beeldscherm en ondersteuning van ICT. Inmiddels is 85% van het pand ingericht. 7 gebruikers hebben inmiddels hun plek gevonden. Daarnaast zijn er voldoende werkplekken beschikbaar voor meer bedrijven, zoals de huidige Eco-office-gebruiker Jeroen Tent van Tentenergie, adviseur Energie en Klimaat. 

Historie
Eco-office is geïnitieerd door Cees Groot en Lilium Bungener in maart 2007. Het project bevindt zich aan de Lamoraalweg 70-88 in Egmond aan den Hoef (gemeente Bergen NH). Waar voorheen nog een verloren stuk bedrijventerrein lag, is nu een energieneutraal / energieleverend bedrijfsverzamelgebouw gerealiserd, met name voor het hogere kwaliteit segment. Het bedrijfsgebouw is gebouwd volgens de hoogste standaard op het gebied van passief bouwen. Het pand heeft een energieverbruik van < 12 KWh/m2/jaar voor de verwarming. Een centrale warmtepomp levert warmte en kou. Achter het gebouw zijn 6 bodembronnen geslagen met een diepte van 120 meter. De warmtepomp gebruikt deze bodemwarmte- en kou voor de energielevering.

De zonnepanelen op het dak voeden de centrale warmtepomp-installaties en computers van o.a. de Eco-office. Een centrale warmtepomp van slechts 23KW levert de verwarming en koeling van de 5 bedrijfsunits. Deze maakt gebruik van odembronnen onder het gebouw. Het project is vanuit drie opdrachtgevers gerealiseerd. Ecoproject de Weidjes is één van de energieneutrale voorbeeldprojecten in Noord Holland. Door samenwerking tussen opdrachtgever, bouwer en architect zijn de kosten beheersbaar gebleven, zonder gebruik te hoeven maken van subsidies.

Toegepaste maatregelen:

 • Gras mosedumdak voor opvang van regenwater en een duurzame overgang naar het historisch centrum van Egmond.

 • Duurzaam casco: isolatie - RC 5,2 rondom - passief kantoor niveau.

 • Ruime overstekken en verdiepte kozijnen t.b.v. goede zonregulatie.

 • Houtskeletbouw in combinatie met kalkzand / gelamineerde liggers.

 • Red Cedar - houten gevelbekleding / kozijnen- FSC gecertificeerd.

 • Vloerverwarming / vloerkoeling.

 • Balansventilatie met warmteterugwinning 95%.

 • Centrale elektrische warmtepompen (23KW).

 • 6 verticale gesloten bodembronnen.

 • PV zonnecellen 7,2 kW.

 • Label A++ centrale CV en bronpompen.

 • Ledverlichting.

 • Hergebruik en infiltratie van hemelwater in Wadi groenzone.

 • Voldoet aan hoogste standaard Menukaart duurzame kantoren Provincie.

 • Gerecyclede duurzame materialen / C2C bij inrichting.

Reacties:

Vanuit de omgeving en de huurders wordt enthousiast gereageerd op het duurzaam en energieneutraal bouwen. Het Eco-office-concept is vernieuwend en biedt een platform voor samenwerking tussen duurzame innovatieve ondernemers. Nieuw is het nieuwe samenwerken tussen bedrijven. Dit gebeurt niet solitair, maar volgens de 'wij-economie'.

afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding afbeelding